Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
DA DE DI DO DR DY
терминов: 11 страница 1 из 1
DIALOG
( n диалогов прозорец (също и dialog box))
DIGITIZER
( n дигитайзер, цифратор)
DIMMED
( adj ГПИ затъмнен | забранен, недостъпен (поле, бутон и т. н.))
DIRECTORY
( n каталог | директория (не се препоръчва: справочник) | home directory домашен каталог, домашна директория)
DISABLED
( adj недостъпен, забранен (поле, бутон, команда и т. н.))
DISCARD
( v отменям, отказвам се (от), отхвърлям)
DISCONNECT
( v изключвам (се) | прекъсвам (напр. линията))
DISK
( n диск | hard disk твърд диск | floppy disk дискета)
DISPLAY
( 1. n дисплей | display manager вж. manager | 2. v изобразявам)
DITHERING
( v дифузия, размесване на пикселите (метод, използван при редукция на цветовете в изображение))
DITTO MARK
( n права кавичка ('"', знак "също"))
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11