Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
PA PE PI PL PO PR PU
терминов: 17 страница 1 из 1
PREFERENCE
( n предпочитание)
PREPRINT
( n предпечатна подготовка)
PREVIEW
( 1. n мостра, образец | преглед | 2. v преглеждам предварително | print preview предпечатен преглед)
PRINT
( v печатам | отпечатвам | print preview предпечатен преглед)
PRINTER
( n 1. принтер, печатащо устройство | 2. печатар | dot matrix printer матричен принтер | ink jet printer (мастилено)струен принтер | laser printer лазерен принтер)
PRINTOUT
( n разпечатка)
PRIVACY
( n дискретност | уединение | лична тайна)
PRIVATE
( adj ООП собствен | личен (рус. личный) | вътрешен (метод, поле) | частен, който е частна собственост)
PROCESS
( 1. n процес | 2. v обработвам)
PROGRAMM
( n програма)
PROGRESS
( n ход (на операция), напредък | progress bar лентов индикатор, индикатор на хода)
PROJECT
( n 1. ИРС проект (всички файлове, съставящи програма) | project manager диспечер на проектите (подсистема на ИРС) | 2. проект (всички файлове, съставящи единна цялост в каквато и да е среда Далее…
PROMPT
( 1. n подкана | login prompt подкана за влизане | command prompt командна подкана | 2. v подканям, подканвам | prompt before питам преди (напр. изтриване на файл))
PROPERTY
( n Делфи атрибут | характеристика | property bar лента за характеристиките)
PROTECTED
( adj ООП защитен (метод, поле))
PROTOCOL
( n мр. мрежов протокол | protocol handler манипулатор на протокол)
PROXY SERVER
( n мр. сървър - посредник, междинен сървър | прокси)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11