Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
SA SC SE SH SI SL SM SN SO SP ST SU SW SY
терминов: 14 страница 1 из 1
SEARCH
( 1. n търсене | search engine търсачка | намери (в меню) | 2. v търся)
SECURE
( adj сигурен, безопасен, защитен)
SECURITY
( n сигурност, безопасност)
SEGMENT
( n 1. отсечка (също и straight segment) | 2. сегмент (част) от крива)
SELECT
( n избирам | маркирам (напр. определен текст с мишката))
SELECTION
( n 1. избор | 2. избран (маркиран) текст, избрана (маркирана) област)
SEMI-COLON
( n точка и запетая (";"))
SEPARATOR
( n разделител)
SERVER
( n мр. 1. сървър, компютър, който изпълнява заявки за услуги през мрежата | file server файлов сървър | mail server пощенски сървър | FTP server сървър за FTP | 2. сървърно приложение) Далее…
SERVICE
( n мр., ОС услуга)
SERVLET
( n Джава сървлет, сървърно микроприложение)
SESSION
( n сеанс, сесия)
SETTING
( n параметър, настройка)
SETUP
( 1. n инсталатор | инсталиране на програма | съвкупност от параметри/настройки | настройка, настройване | 2. v инсталирам | конфигурирам | настройвам)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11