Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
CA CE CH CI CL CO CR CU
терминов: 53 страница 1 из 3
CACHE
( v кеш, свръхоперативна памет | caching кеширане)
CALL
( 1. v извиквам | 2. n извикване | call stack стек на извикванията)
CASCADE
( n (подреждане в) колода (за прозорци))
CASE
( n 1. регистър (вид на буквите --- големи или малки) | upper case горен регистър | down case долен регистър | case (un)sensitive (не)чувствителен към регистъра | 2. случай)
CELL
( n клетка (от таблица, от памет и т. н))
CENTER
( n център | v центрирам | centered adj центриран)
CERTIFICATE
( n удостоверение | private certificate частно удостоверение | certificate authority пълномощен, упълномощен удостоверител | certificate issuer издател на удостоверението)
CHANGELOG
( n дневник, файл-дневник (системен, на промените, на събитията или друг))
CHARACTER
( n знак (буква, цифра или препинателен знак) | знак (видим знак) | символ (не задължително видим) | controll character управляващ символ (не: контролен) | character device символно Далее…
CHARSET
( n набор символи)
CHART
( n диаграма | pie-chart кръгова диаграма | line-chart линейна диаграма | column-chart стълбова диаграма | bar-chart лентова диаграма)
CHECK
( n ГПИ отметка | v отмятам)
CHECKBOX
( n ГПИ поле за отметка)
CHILD PROCESS
( n процес-потомък | породен процес | дъщерен процес)
CHOOSER
( n селектор)
CIPHER
( 1. n шифър | 2. v шифрирам, шифровам)
CLASS
( n ООП клас)
CLICK
( n щракване, натискане и отпускане на левия бутон на мишката | v щраквам | click on щраквам върху, избирам обект с мишката | click on a button натискам бутон | click on a check box отмятам Далее…
CLIENT
( n мр. клиентско приложение, клиент)
CLIP
( 1. n кламер | 2. v изрязвам | cliping изрезка)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11