Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
FA FE FI FL FO FR FU
терминов: 23 страница 1 из 2
FALLBACK
( v връщам се (към))
FATAL ERROR
( n критична грешка)
FEEL
( 1. n усещане, осезание | look and feel изглед и усещане | has look and feel like изглежда и се усеща като | 2. v усещам, осезавам, чувствам)
FILE
( 1. n файл | 2. adj файлов | file system файлова система | file manager вж. manager)
FILL
( n запълване | v запълвам)
FINAL
( adj ООП ненаследяем (метод, клас))
FIREWALL
( n мр. защитна стена)
FIRMWARE
( n вътрешно програмно осигуряване)
FLOPPYDISK
( n дискета)
FOLDER
( n W95 папка (не се препоръчва: директория))
FONT
( n шрифт | font size кегел, размер на шрифта | bitmap font растерен шрифт | outline font контурен шрифт | scalable font мащабируем шрифт)
FOOTER
( n долен колонтитул (на текстов документ))
FOOTNOTE
( n бележка под линия)
FOREGROUND
( 1. n преден план | 2. adj преден | foreground process привилегирован процес)
FORM
( n бланка, формуляр (при HTML))
FORMAT
( 1. n формат | 2. v форматирам)
FORMAT TEXT
( v форматирам текст, оформям текст)
FORWARD
( v мр. пренасочвам (електронна поща))
FRAME
( n рамка | фрейм (за HTML))
FREE
( adj свободен (напр. OpenOffice.org) | безплатен (напр. StarOffice))
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11