Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
HA HE HI HO HU HY
терминов: 16 страница 1 из 1
HANDLE
( n 1. манипулатор | file handle ОС файлов манипултор | object handle ООП манипулатор на обект | 2. маркировка (за местене и оразмеряване на графичен обект))
HARDWARE
( n хардуер, апаратно осигуряване)
HEADER
( n 1. горен колонтитул | 2. заглавна част на файл (включително програма), електронно писмо и др.)
HEADING
( n заглавие)
HEAP
( n динамична памет)
HELP
( n помощ, справка)
HIGHLIGHT
( n светъл ред (в меню) | v осветявам, маркирам, откроявам, оцветявам, подчертавам, акцентирам | syntax highlighting открояване на синтаксиса)
HINT
( n подсказка)
HOME
( n home directory вж. directory | home page начална страница)
HOST
( n мр. хост, хост-машина)
HOT KEY
( n "горещ" клавиш (с кавички))
HUB
( n мр. разпределител, концентратор)
HUE
( n тон (на цвят))
HYPERLINK
( n мр. препратка (в хипертекст))
HYPERTEXT
( n мр. хипертекст)
HYPHEN
( n късо тире за пренос, дефис ("-"))
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11