Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
LA LE LI LO
терминов: 19 страница 1 из 1
LANDSCAPE
( n пейзаж (начин на печат))
LAUNCHER
( n стартер)
LAYOUT
( n разположение | подредба | изглед)
LEADING
( n междуредия, вертикална разредка)
LEADING ZERO
( n водеща нула)
LEFT ALIGNED
( n ляво подравнен)
LEFTHANDED
( adj левичарски, за левичари)
LICENSE
( n лиценз | public license общодостъпен лиценз)
LINE
( n линия, ред | dashed line прекъснатa линия | dotted line пунктирана линия | line style тип на линия | solid line непрекъсната линия)
LINK
( 1. n връзка (към файл) | hard link твърда връзка | symbolic link символна връзка (към) (не: символична) | препратка | 2. v свързвам)
LINKER
( n свързваща програма)
LIST
( n списък (не: листа) | linked list свързан списък | doubly linked list двусвързан списък)
LOAD
( v зареждам)
LOCAL
( adj мр. местен, локален | local system локална машина)
LOG
( n отчитам, регистрирам | log file файл-дневник)
LOGIN
( 1. v влизам (в системата) | 2. n влизане (в системата))
LOGOUT
( 1. v излизам (от системата) | 2. n излизане (от системата))
LOOK
( 1. n изглед | облик | look and feel изглед и усещане | has look and feel like изглежда и се усеща като | 2. v гледам)
LOWERCASE
( n малки (редовни) букви)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11