Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
PA PE PI PL PO PR PU
терминов: 46 страница 1 из 3
PACKAGE
( n Джава, Делфи, мр. пакет)
PAGE
( n страница)
PANEL
( n панел | control panel контролен панел, пулт за управление)
PAPER
( n хартия | paper type формат (на хартията) | paper feed подаване на хартията)
PARAGRAPH
( n абзац (не: параграф))
PARAGRAPH TEXT
( n редовен текст)
PARENTHESIS
( n кръгла скоба)
PASSWORD
( n парола)
PASTE
( v вмъквам)
PATCH
( n кръпка)
PATH
( n пътека | path name пълно име (на файл))
PATTERN
( n шарка, образец, шаблон)
PERIOD
( n точка ("."))
PERMITE
( v разрешавам, позволявам)
PERMITION
( право, разрешение | file permitions файлов режим (за достъп))
PERSONALIZE
( v персонализирам, настройвам според предпочитанията си)
PIN
( n перо (от куплунг))
PIPE
( n ОС (програмен) канал | named pipe именован канал)
PIPELINE
( n конвейeр)
PIXEL
( n пиксел (не: точка))
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11