Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
SA SC SE SH SI SL SM SN SO SP ST SU SW SY
терминов: 74 страница 1 из 4
SAMPLE
( 1. n дискретизирани/оцифрени данни (най-често звук) | единична дискретизирана стойност, отчет | adj на дискретизация | sample rate честота на дискретизация | v дискретизирам, оцифрявам | 2. Далее…
SATURATION
( n наситеност (на цвят))
SAVE
( n съхранявам, записвам)
SCALE
( n скала | мащаб | scaleable font мащабируем шрифт)
SCOPE
( n област на действие)
SCREEN
( n екран)
SCRIPT
( n скрипт | команден пакет, файл | процедура (напр. скриптовете на GIMP))
SCROLL
( 1. n превъртане, приплъзване, местене (на изгледа) | 2. v разлиствам (за текст), приплъзвам (за графика) | 3. scroll bar лента за позициониране/превъртане | scroll handle или scroll box Далее…
SEARCH
( 1. n търсене | search engine търсачка | намери (в меню) | 2. v търся)
SECURE
( adj сигурен, безопасен, защитен)
SECURITY
( n сигурност, безопасност)
SEGMENT
( n 1. отсечка (също и straight segment) | 2. сегмент (част) от крива)
SELECT
( n избирам | маркирам (напр. определен текст с мишката))
SELECTION
( n 1. избор | 2. избран (маркиран) текст, избрана (маркирана) област)
SEMI-COLON
( n точка и запетая (";"))
SEPARATOR
( n разделител)
SERVER
( n мр. 1. сървър, компютър, който изпълнява заявки за услуги през мрежата | file server файлов сървър | mail server пощенски сървър | FTP server сървър за FTP | 2. сървърно приложение) Далее…
SERVICE
( n мр., ОС услуга)
SERVLET
( n Джава сървлет, сървърно микроприложение)
SESSION
( n сеанс, сесия)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11