Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
терминов: 523 страница 4 из 27
BUFFER
( n буфер | buffering буферизация | buffered буфериран)
BUG
( n програмна грешка | грешка, дефект (в програма) | прен. "буболечка" (с кавички), бъг)
BUILD
( v прекомпилирам | build a project компилирам наново (всички програми в) проект)
BULLET
( n орнамент, знак - водач в списък | builded list списък с водачи)
BUS
( n шина)
BUTTON
( n 1. бутон (като елемент от ГПИ) | radio button превключвател | speed buttonбутон за бърз/съкратен достъп, ускоряващ бутон | 2. бутон на мишката)
CACHE
( v кеш, свръхоперативна памет | caching кеширане)
CALL
( 1. v извиквам | 2. n извикване | call stack стек на извикванията)
CASCADE
( n (подреждане в) колода (за прозорци))
CASE
( n 1. регистър (вид на буквите --- големи или малки) | upper case горен регистър | down case долен регистър | case (un)sensitive (не)чувствителен към регистъра | 2. случай)
CELL
( n клетка (от таблица, от памет и т. н))
CENTER
( n център | v центрирам | centered adj центриран)
CERTIFICATE
( n удостоверение | private certificate частно удостоверение | certificate authority пълномощен, упълномощен удостоверител | certificate issuer издател на удостоверението)
CHANGELOG
( n дневник, файл-дневник (системен, на промените, на събитията или друг))
CHARACTER
( n знак (буква, цифра или препинателен знак) | знак (видим знак) | символ (не задължително видим) | controll character управляващ символ (не: контролен) | character device символно Далее…
CHARSET
( n набор символи)
CHART
( n диаграма | pie-chart кръгова диаграма | line-chart линейна диаграма | column-chart стълбова диаграма | bar-chart лентова диаграма)
CHECK
( n ГПИ отметка | v отмятам)
CHECKBOX
( n ГПИ поле за отметка)
CHILD PROCESS
( n процес-потомък | породен процес | дъщерен процес)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11