Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
терминов: 523 страница 5 из 27
CHOOSER
( n селектор)
CIPHER
( 1. n шифър | 2. v шифрирам, шифровам)
CLASS
( n ООП клас)
CLICK
( n щракване, натискане и отпускане на левия бутон на мишката | v щраквам | click on щраквам върху, избирам обект с мишката | click on a button натискам бутон | click on a check box отмятам Далее…
CLIENT
( n мр. клиентско приложение, клиент)
CLIP
( 1. n кламер | 2. v изрязвам | cliping изрезка)
CLIPBOARD
( n системен буфер (в Windows) | буфер, буферна област | междинен буфер)
CODE
( n код (срв. с encode и sipher) | absolute code абсолютен код)
CODEC
( n кодек | кодер - декодер (драйвер за работа с компресиран звуков или видео сигнал))
COLON
( n двоеточие (":"))
COLOR SEPARATION
( n цветоотделка)
COMMA
( n запетая (","))
COMMAND
( 1. n команда | 2. adj команден | command line команден ред)
COMPOUND DOCUMENT
( n съставен документ)
COMPRESS
( v компресирам)
COMPRESSION
( n компресия)
CONDENSED
( adj сгъстен | тесен (шрифт))
CONFIGURATION
( n настройка | конфигурация)
CONFIGURE
( v настройвам | конфигурирам)
CONNECT
( v свързвам се | имам, правя, опитвам връзка с)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11