Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
терминов: 523 страница 6 из 27
CONNECTION
( n мр. връзка, свързване | accept connection приемам връзка | listen for connection on port/socket чакам връзка през порт/сокет)
CONSOLE
( n конзола)
CONSTRUCTOR
( n ООП (метод -) конструктор)
CONTENT HANDLER
( n манипулатор на съдържание)
CONTRAST
( n контраст)
CONTROL
( 1. n елемент за управление, елемент от ГПИ | управление, контрол | 2. v управлявам | control character управляващ символ (не: контролен) | 3. adj control panel контролен панел, пулт за Далее…
CONVERT
( v конвертирам, преобразувам формата на)
CONVERTER
( n конвертор, конвертираща програма)
COOKIE
( v бисквитка (да се внимава да не би да се получи неясен превод. При нужда да се добавя в скоби и английската дума) | куки (ср. р. кукито, мн. ч. кукита, кукитата))
COPY
( n копие | v копирам | copy and paste копиране и вмъкване)
CORE
( n ядро)
CRASH
( n срив)
CROP
( v подрязвам (краищата на изображение))
CURRENT
( adj текущ)
CURSOR
( n 1. БД курсор | 2. ГПИ показалец, курсор, маркер | mouse cursor показалец/курсор на мишката)
CURVE
( n крива)
CUSTOM
( adj потребителски | по поръчка, поръчан (заб.: произлиза от израза custom-made))
CUSTOMIZE
( v настройвам | персонализирам, настройвам според предпочитанията си)
CUT
( v изрязвам | cut and paste изрязване и вмъкване)
DASH
( n тире | dashed line прекъсната линия)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11