Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ê
AA AB AC AD AF AG AH AI AK AL AM AN AP AR AS AT AU AV
терминов: 88 страница 1 из 5
aal
( eel)
aal, paling
( eel)
aalmoes
( alms)
aambeeld
( anvil)
aambei
( haemorrhoid, hemorrhoid, pile haemorrhoid hemorrhoid)
aambei, menigte, skare, klomp, stapel, massa
( pile)
aambeie
( haemorhoids)
aan
( to, toward, towards)
aan die brand steek
( kindle, light kindle)
aan, om te, na, toe, na ... toe, vir
( to)
aanbeveel
( recommend, register recommend)
aanbeveel, registreer, register
( register)
aanbeveling
( recommendation)
aanbod
( offer)
aanbrand
( burn)
aandag
( attention)
aandenking
( keepsake, memento, souvenir keepsake memento souvenir)
aandete
( evening meal, supper evening meal supper)
aandoen
( affect, call at, cause, give rise to call at)
aandoen, aangry, beïnvloed
( affect)
Afrikaans-English dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11